home icon ikone lokacije1

facebook icon

TONDACH® Figaro

Figaro je moderan crijep, koji daje odgovor savremenim zahtjevima arhitekture.

Crijep Figaro sa svojom jednostavnošću podržava pravougaone strukture krovova. 

tondach figaro

Preporučeno letvanje: ca. 36,5 cm
Letvanja (nagib 20°-21°) ca. 33,5 - 35,5 cm
Letvanje (nagib od 22°): ca. 33,5 - 37,0 cm
Srednja pokrovna površina: ca. 23,3 cm
Ukupna širina: ca. 27,0 cm
Ukupna dužina: ca. 45,5 cm
Težina po komadu: ca. 3,90 kg
Utrošak po m² (minimum): ca. 11,6 kom
Preporučeno letvanje  
Minimalan nagib: (lt. ÖNORM B 3419)  
27° Minimalan nagib:
ab 22° sa potkonstrukcijom
od 20° sa pojačanim zahtijevima potkonstrukcije

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

footerlogo

designer17